Điều khoản & Điều kiện

Written by

Admin

Follow us

Trang web , không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

•  Không đăng tải những thông tin, hình ảnh vi phạm các vấn đề về bản quyền của thương hiệu.

•  Không được gởi đường dẫn của các website khác lên website https://www.salvietnam.vn/ sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung hoặc chặn (block) những thành viên spam trên https://www.salvietnam.vn/   của trang.

•  Theo đây các bạn cũng đồng ý cấp quyền cho DBACOUSTIC sử dụng miễn phí các nội dung, hình ảnh, video, ý tưởng…đang tải trên trang https://www.salvietnam.vn/ và không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.

Nội dung trên trang web:

Tất cả những thông tin ở đây được cung cấp cho bạn một cách trung thực như bản thân sự việc. SAL VIỆT NAM không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng hay kết quả của việc sử dụng nội dung trên trang web này. SAL VIỆT NAM luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung tại trang web, nhưng chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác và đầy đủ.

 Bản quyền:

SAL VIỆT NAM là chủ sở hữu của trang web này. Việc chỉnh sửa trang web, cập nhật và thay đổi nội dung, hình thức trang web thuộc thẩm quyền của SAL VIỆT NAM. Logo thương hiệu đã được DBACOUSTIC đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ, do đó nghiêm cấm các hành vi sử dụng tên sản phẩm, thông tin sản phẩm hoặc logo thương hiệu cho những hành động phá hoại, ngây mất uy tín của Công ty. Cá nhân, tổ chức muốn sử dụng những thông tin trên website này phải được sự cho phép của ban quản trị.

Sử dụng thông tin:

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ được bảo vệ. Thông tin của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc với bạn để thông báo các thông tin cập nhật của SAL VIỆT NAM như chương trình khuyến mại qua điện thoại, email hoặc bưu điện, các thông tin sản phẩm mới…. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào hiện không sử dụng trang web của SAL VIỆT NAM, ngoại trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để bạn có thể tham gia vào các trang web khác (những nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, các công ty quảng cáo) và/ hoặc theo yêu cầu bởi luật pháp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, thì chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn như cách chúng tôi thực hiện.

SAL VIỆT NAM không thể và không có trách nhiệm phải thay đổi các chi tiết người dùng của bạn mà là do một người khác sử dụng các chi tiết người dùng của bạn, hoặc các hư hại hoặc mất mát gây ra do sai sót của bạn để bảo vệ các chi tiêt người dùng của bạn. Với mục đích bảo mật, bạn không nên cho bên thứ 3 biết, bạn nên nhớ các chi tiết (không nên viết ra) người dùng của bản thân mình.

Về việc tải dữ liệu:

Nếu bạn tải về máy những phần mềm, hình ảnh, dữ liệu từ trang này, thì phần mềm, hình ảnh, dữ liệu bạn tải về vẫn sẽ thuộc bản quyền của SAL VIỆT NAM. Bạn chỉ được phép sử dụng nhưng không được sở hữu những hình ảnh, phần mềm đã tải và cũng không được phép bán, phân phối lại, hay bẻ khóa phần mềm …

Thay đổi, điều chỉnh nội dung:

SAL VIỆT NAM giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin không hợp pháp vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.

 Liên kết với các trang web khác:

Mặc dù trang web này có thể được liên kết với những trang web khác, SAL VIỆT NAM không trực tiếp hoặc gián tiếp tán thành, tổ chức, tài trợ, đứng sau hoặc sát nhập với những trang web đó, trừ khi điều này được nêu ra rõ ràng. Khi truy cập vào trang web đó bạn phải hiểu và chấp nhận rằng SAL VIỆT NAM không thể kiểm soát tất cả những trang web liên kết với trang web của SAL VIỆT NAM và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung của những trang web liên kết đó.

Đưa thông tin lên trang web:

Bạn không được đưa lên, hoặc chuyển, tải lên trang web tất cả những hình ảnh, từ ngữ khiêu dâm, thô tục, xúc phạm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, những thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin có thể đưa đến việc vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. SAL VIỆT NAM và tất cả các bên có liên quan đến việc xây dựng và quản lý trang web không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ nội dung do bạn tải lên trang web. 
SAL VIỆT NAM có toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định trên.

Mọi ý kiến đóng góp Quý khách vui lòng gửi đến email: hotro.salvietnam@gmail.com