Cục đẩy công suất 2 kênh DBaucoustic D12

     Kênh Video Paramax