Đẩy công suất DB 4 kênh D4.25

     Kênh Video Paramax