Đẩy công suất 4 kênh DBACOUSTIC TA-406

     Kênh Video Paramax