Đẩy công suất 2 kênh DBacoustic KD1500

     Kênh Video Paramax