Đẩy 2 Kênh DBacoustic HD800

     Kênh Video Paramax